Regulamin Cukierni / Kawiarni Nie jestem z cukru

Regulamin Cukierni/Kawiarni Nie jestem z cukru 

 1. Postanowienia ogólne:
  Niniejszy Regulamin cukierni/kawiarni Nie Jestem z Cukru (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób zamawiających produkty Nie jestem z cukru . Zamówienie produktów telefonicznie, przez maila lub przez stronę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie cukierni/kawiarni Nie jestem z cukru oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka Magic City Sp. z o.o. z/s w Al. Jerozolimskie 179 Warszawie NIP: 526-27-36-822 Regon: 015620930.
 2. Kontakt:
  Adres e-mail Nie Jestem z Cukru: info@niejestemzcukru.pl
  Numer telefonu : 606-770-031
  Strona internetowa: www.niejestemzcukru.pl Klient może porozumiewać się ze Nie jestem z cukru za pomocą adresów e-mail i numerów telefonów podanych powyżej
 3. Asortyment:
  Asortyment Nie Jestem z Cukru stanowią ciasta, torty, desery i inne wyroby cukiernicze z terminem przydatności do spożycia przedstawione na stronie internetowej www.niejestemzcukru.pl
 4. Zamówienie:
  Zamówienia produktów można dokonywać przez sklep na stronie www.niejestemzcukru.pl. Ceny produktów dostępne są na stronie internetowej wraz z orientacyjna wielkością ciasta Ceny produktów to ceny brutto podane w polskich złotych Przyjęte, opłacone zamówienie potwierdzane jest mailem zwrotnym na adres podany w formularzu zamówienia w sklepie internetowym. Zamówienia składane w weekend i święta mogą być potwierdzone w najbliższym dniu roboczym, za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku Zamówienia wymagają 100% opłaty przelewem za dokonane zamówienie Odbiór zamówienia możliwy jest min. 3 dni robocze po otrzymaniu potwierdzenia płatności lub w pierwszym wolnym terminie dostępnym w kalendarzu zamówień. Zamówienia z krótszym terminem odbioru wymagają ustalenia telefonicznego. W przypadku chęci dokonania zmian dotyczących składu produktu, wszystkie informacje zamawiający musi umieścić w uwagach do zamówienia w sklepie internetowym lub skontaktować się z Nie jestem z cukru telefonicznie lub mailowo. Zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Nie jestem z cukru w mailu potwierdzającym zamówienie lub telefonicznie. Punktem odbioru zamówień jest. Punktem odbioru zamówień jest Cukiernia Nie jestem z cukru, Ch Blue City, Al. Jerozolimskie 179, poziom -1. Zamówienie można odebrać tylko w dniu wskazanym jako dzień odbioru zamówienia, chyba, że telefonicznie lub mailowo zostało ustalone inaczej Za zamówienia nieodebrane w terminie nie przysługuje zwrot przelanych środków Zmiany terminu odbioru zamówienia można dokonać tylko telefonicznie lub mailowo Nie jestem z cukru nie gwarantuje jednak możliwości, że zmiana terminu odbioru będzie możliwa W przypadku chęci odwołania terminu realizacji zamówienia, Zamawiający musi skontaktować się z Nie jestem z cukru jak najwcześniej i otrzymać pozwolenie zmiany realizacji terminu, jeżeli będzie to możliwe . Nie ma możliwości otrzymania zwrotu środków za opłacone zamówienie, w przypadku potwierdzonej zmiany terminu realizacji Zamawiający ma prawo wykorzystać przelane środki na dowolne produkty z oferty Nie jestem z cukru w terminie max. 3 miesięcy, chyba, że zostało ustalone inaczej Zdjęcia produktów dostępnych na stronie internetowej są zdjęciami poglądowymi. Zamówienia mogą różnić się ogólną dekoracją wierzchnią, (w zależności od sezonu). Różnica w wyglądzie dekoracji zamówienia nie jest podstawą do składania reklamacji 3. Reklamacje Wszystkie produkty objęte są terminem spożycia i muszą być przechowywane w sposób przekazany przez Nie jestem z cukru na stronie internetowej kawiarni/cukierni Po przekroczeniu terminu spożycia Nie jestem z cukru nie uwzględnia reklamacji Nie jestem z cukru jest obowiązany dostarczyć klientowi produkt w terminie przydatności do spożycia, zgodny z potwierdzonym zamówieniem Ze względu na krótki termin spożycia produkty zakupione w Nie jestem z cukru nie podlegają zwrotowi Każdą reklamacje należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie i przesłanie go na adres mailowy kawiarni/cukierni. Każda reklamacja powinna mieć dokładny opis a produkt powinien zostać zwrócony do punktu odbioru Nie jestem z cukru ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji na maila, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie zamawiającego za zasadne.
 5. Pozostałe:
  Sposób przetwarzania danych osobowych, których Magic City Sp. z o.o. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane opisany jest w Polityce Prywatności Nie jestem z cukru zamieszczonej na stronie internetowej www.niejestemzcukru.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@niejestemzcukru.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, asortymentu, dostaw .